POJOKBATAM Label French fries

Label: French fries